Konserwacja i naprawa

 • Nazwa rynkowa – serwisowanie sieci
 • Konserwacja - czyszczenie i monitoring (serwis)
 • Naprawa – naprawy punktowe (tzw. pakery)

 

Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej
konserwacja i naprawaZgodnie z PN-EN 752-5; 13689.

1. Opis technologii czyszczenia i konserwacji przewodów kanalizacyjnych metodą hydrokinetyczną

Hydrokinetyczna metoda czyszczenia i konserwacji kanałów polega na wprowadzeniu do wnętrza czyszczonego odcinka węża wodnego zakończonego specjalnymi wodnymi głowicami czyszczącymi. Wąż wciągany jest do przewodu dzięki odrzutowi wody wylatującej z głowicy pod dużym ciśnieniem. Metoda to ma zastosowanie przy czyszczeniu przewodów o średnicach od 100 do 1200 mm. Można wyróżnić dwa rodzaje urządzeń wysokociśnieniowych:

 • normalno ciśnieniowe (pracujące w zakresie ciśnień do 200 bar)
 • hydromonitorowe (pracujące w zakresie ciśnień 700-1000 bar)

Rodzaj użytego urządzenia i głowicy zależy od rodzaju przewodu, występujących w nim osadów i ich grubości oraz powodów, dla których przeprowadza się proces czyszczenia. Jednorazowo można wyczyścić odcinki o długości od 100 do 500 m w zależności od wielu czynników,takich jak: przebieg przewodu w planie i przekroju podłużnym, zabudowanej armatury, przekroju przewodu jak i ilości osadu zalegającego w rurociągu. Wąż z głowicą wprowadzany jest do przewodu poprzez studzienkę początkową a następnie po włączeniu ciśnienia siła odrzutu wody wchodzi w głąb na maksymalną odległość. Woda, która wykonuje pracę czyszczącą wypłukuje również „urobek” w trakcie ściągania węża do wykopu startowego. Osady są odsysane z wykopu urządzeniami pompowymi na samochodzie asenizacyjnym. Głowice do czyszczenia mogą mieć różne kształty i różny sposób pracy. Często nawet dorabiane są na jednostkowe zamówienia co nie stanowi większego problemu.

Po zakończeniu czyszczenia w zależności od możliwości technicznych można wykonać sprawdzenie skuteczności czyszczenia kamerami CCTV lub innymi metodami zaakceptowanymi przez zamawiającego.

 

2. RENOWACJE PART LINER

PART-Liner System to uniwersalna i ekonomiczna metoda prowadzenia napraw na sieciach kanalizacyjnych o średnicach od 150 do 1000 mm, poprzez stosowanie rękawów poliuretanowych o długości od 0,5 m do 1,5 m, czyli system "krótkiego rękawa". Służy on przede wszystkim do napraw punktowych-miejscowych, jak również do renowacji liniowych, w przypadku gdy uszkodzenia na danym ciągu kanalizacyjnym nie przekraczają 30%. Wówczas to w sposób zakładkowy wykonuje się rękaw naprawczy o pożądanej długości (nawet do 15 metrów). Materiałami wyjściowymi do produkcji rękawów są maty szklane ECR produkowane we Francji i Kanadzie oraz żywice poliuretanowe Harz 2000 produkowane w Niemczech. Komponenty te są najwyższej jakości i posiadają certyfikaty EU, stosowane do renowacji sieci deszczowych, sanitarnych, ogólnospławnych i przemysłowych.

Metoda ta z powodzeniem wykorzystywana jest do renowacji również na nowych ciągach kanalizacyjnych, gdzie ujawniono podczas inspekcji TV niewielkie usterki takie jak:

 • wystające uszczelki,
 • małe pęknięcia podłużne i poprzeczne,
 • nieszczelne złącza - infiltracje itp.
 •  

  Wówczas gdy nad kanałem tym została położona nawierzchnia utwardzona asfaltowa naprawy dokonuje się bezinwazyjnie za pomocą systemu P-L, jest to możliwe do wykonania o wiele szybciej niż w sposób tradycyjny i bez naruszania nowo wybudowanej jezdni.

   

 

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl