Wykładziny z rur ściśle pasowanych

 • Nazwa rynkowa – Compact Pipe
 • Materiały – rury PE-HD
 • Wprowadzanie – wciąganie wciągarką linową
 • Dostawcy – Wavin
 • Zakres średnic – DN 100 – DN 500
 • Zakres zastosowań - RP, SCK, SG, SW

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur ściśle pasowanych compact pipe Zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689; ISO 11296-1; ISO 11296-4.

1. Materiał

W metodzie Compact Pipe do renowacji rurociągów wykładziną z rur ściśle pasowanych stosujemy rury polietylenowe o przekroju zredukowanym fabrycznie. W zależności od warunków, możemy stosować rury wykonane z PE80 lub PE100 a także o różnym SDR dla określonej średnicy.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy, skrobaki)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
 • urządzenia do zgrzewania rur (zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe)
 • rolki prowadzące
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • wytwornica pary
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • ekspander (do kalibracji średnicy wykładziny)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Przed przystąpieniem do procesu renowacji, konieczne jest (jeśli takie są wymogi) wybudowanie odpowiednich by-passów mających na celu zapewnienie dostawy medium. Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, przystępujemy do jego wyczyszczenia i przeprowadzenia inspekcji zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu video (lub DVD) jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu.

4. Instalacja

Do wnętrza rurociągu wciągnięta zostaje lina pociągowa. Do końców kiliny podczepiamy głowicę prowadzącą (za pośrednictwem krętlika),dogrzana uprzednio z wykorzystaniem płyty przejściowej z PE-HD,do rury Compact Pipe. Po wciągnięciu całego odcinka rury odwijanej z bębna transportowego, następuje odcięcie rury i zabezpieczenie miejsca odcięcia przez dogrzanie płyty przejściowej, umożliwiającej podłączenie głowicy procesowej.Do głowicy zostają podpięte węże pary wodnej i sprężonego powietrza.Po uzbrojeniu wykładziny w czujniki temperatury i ciśnienia oraz zamontowaniu na końcówce separatora para/kondensat, następuje rozpoczęcie właściwego procesu instalacji. Doprowadzamy wykładzinę Compact Pipe do właściwej elastyczności (poprzez odpowiednio długi proces nagrzewania parą wodną) a następnie wtłaczamy pod odpowiednim ciśnieniem sprężone powietrze, które ma za zadanie wywołanie efektu ciasnego pasowania poprzez dociśnięcie rury do ścianek starego rurociągu oraz schłodzenie uplastycznionej wykładziny Compact Pipe.Po zakończeniu procesu instalacji, głowica prowadząca jak i płyta przejściowa zostają odcięte. Bose końce wykładziny Compact Pipe zostają odpowiednio skalibrowane poprzez zastosowanie ekspandera hydraulicznego oraz wyposażone w tuleje wzmacniające i połączone przy użyciu mufy elektrooporowej z odpowiednią kształtką przejściową lub innym odcinkiem wykładziny Compact Pipe.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

 

 • Nazwa rynkowa – Compact Slimliner
 • Materiały – rury PE-HD
 • Wprowadzanie – wciąganie wciągarką linową
 • Dostawcy – Wavin
 • Zakres średnic – DN 75 – DN 300
 • Zakres zastosowań - RP, SCK, SW

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur ściśle pasowanych Compact Slimliner Zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689; 13566-1; 13566-3.

1. Materiał

W metodzie Compact Slimliner do renowacji rur wodociągowych wykładziną z rur ściśle pasowanych stosujemy cienkościenne rury polietylenowe o przekroju zredukowanym fabrycznie. Rura Compact Slimliner jest to wykładzina interaktywna, która jako element konstrukcyjny wykorzystuje rurociąg poddawany renowacji.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy, skrobaki)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
 • rolki prowadzące
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • ekspander (do kalibracji średnicy wykładziny)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Przed przystąpieniem do procesu renowacji, konieczne jest (jeśli takie są wymogi) wybudowanie odpowiednich by-passów mających na celu zapewnienie dostawy medium. Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, przystępujemy do jego wyczyszczenia i przeprowadzenia inspekcji zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu video (lub DVD) jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu.

4. Instalacja

Do wnętrza rurociągu wciągnięta zostaje lina pociągowa. Do końcówki liny podczepiamy rurę Compact Slimliner (za pośrednictwem krętlika).Po wciągnięciu całego odcinka rury odwijanej z bębna transportowego, następuje odcięcie rury i zabezpieczenie miejsca odcięcia przez montaż odpowiedniej kształtki przejściowej, umożliwiającej podłączenie węża z wodą. Do wykładziny zostaje podpięty wąż, przez który doprowadzamy zimną wodę pod odpowiednim ciśnieniem. Po określonym w instrukcji czasie odłączamy wodę i po docięciu zniekształconych końcówek otrzymujemy wykładzinę polietylenową funkcjonującą w starym rurociągu. Rurociąg ten stanowi element konstrukcyjny dla wykładziny Compact Slimliner.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-3.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

 • Nazwa rynkowa – Omega Liner
 • Materiały – rura PVC
 • Wprowadzanie – wciąganie wciągarką linową
 • Dostawcy – Uponor
 • Zakres średnic – DN 100 – DN 450
 • Zakres zastosowań - SBK

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur ściśle pasowanych omega liner Zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689; 13566-1; 13566-3.

1. Materiał

W metodzie Omega Liner do renowacji kanałów wykładziną z rur ściśle pasowanych stosujemy rury z modyfikowanego polichlorku winylu o przekroju zredukowanym fabrycznie. Z uwagi na konstrukcję i parametry, wykładzinę Omega Liner stosujemy tylko i wyłącznie do renowacji sieci bezciśnieniowej kanalizacji. Stosowne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe są podstawą do wyboru sztywności obwodowej wykładziny (SN4 do SN 8).

2. Urządzenia do instalacji

 • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
 • rolki prowadzące
 • pipe-sauna (do wygrzania wykładziny przed montażem)
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • wytwornica pary
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie powyższych danych klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od stanu technicznego dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów majacych wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny. Na tej podstawie przy znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant może dobrać w fazie projektowej rurę ściśle pasowaną Omega Liner o odpowiedniej grubości (o odpowiedniej do obciążeń sztywności obwodowej) oraz średnicy.

Składowanie i transport na plac budowy

Wykładzina nawinięta jest na bęben o wymiarach 3,0 x 3,0 x 1,6 mi dostarczana zwykłymi środkami transportu do magazynu budowy.Bębny składowane będą w pozycji pionowej, na utwardzonym placu manewrowym. Transport do miejsca montażu w pipe-saunie, dla zabezpieczenia wykładziny przed schłodzeniem.

4. Instalacja

W celu przeprowadzenia instalacji przewodu rurowego w poddawanym renowacji kanale należy go zakorkować powyżej odcinka naprawianego.W przypadku dużych napływów przed korkiem wstawiana jest pompa lub zespół pomp do przerzutu ścieków poza naprawiany odcinek –by-pass.Następnie do oczyszczonego i przygotowanego kanału wprowadza się podgrzaną wstępnie w saunie wykładzinę Omega Liner przy pomocy wciągarki z regulowaną i rejestrowaną siłą uciągu. Po wprowadzeniu wykładziny montuje się specjalnej konstrukcji korki parowe w studni startowej i końcowej. Po zamontowaniu korków wykładzina ogrzewana jest równomiernie do temp. ok. 65°C za pomocą gorącej pary wodnej o temp. do 90°C. Po równomiernym podgrzaniu wykładziny należy ją otworzyć sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,8 –1,0 bara. Następnie wykładzina jest chłodzona zimnym powietrzem do temp. 30°C. Po schłodzeniu wykładziny odcina się korki parowe i przeprowadza inspekcję TV. Wszystkie przykanaliki włączone „na ostro” otwiera się za pomocą robota frezującego. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: temperatura wstępnie ogrzanej wykładziny, siły wciągające oraz wszystkie odczyty temperatury punktów kontrolnych podczas cyklu podgrzewania zasadniczego.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-3 oraz PN-EN 1610.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

 • Nazwa rynkowa - Swagelining
 • Materiały - rury PE-HD
 • Wprowadzenie - wciąganie wciągarką linową
 • Dostawcy - producenci rur PE-HD
 • Zakres średnic - DN 75 - DN 1600
 • Zakres zastosowań - RP, SCK, SG, SW

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur ściśle pasowanych Swagelining Zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689; 13566-1; 13566-3.

1. Materiał

W metodzie SWAGELINING do renowacji rurociągów wykładziną z rur ściśle pasowanych stosujemy rury polietylenowe o przekroju zredukowanym na placu budowy. Z uwagi na bezpieczeństwo instalacji stosujemy rury wykonane z PE100.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy, skrobaki)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
 • urządzenia do zgrzewania rur (zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe)
 • rolki prowadzące urządzenie odkształcające
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Przed przystąpieniem do procesu renowacji, konieczne jest (jeśli takie są wymogi) wybudowanie odpowiednich by-passów mających na celu zapewnienie dostawy medium. Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka rurociągu, przystępujemy do jego wyczyszczenia i przeprowadzenia inspekcji zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu video (lub DVD) jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu

4. Instalacja

Pierwszym etapem jest przygotowanie odpowiednio długiego odcinka rury PE do instalacji (poprzez zgrzanie odpowiedniej ilości odcinków fabrycznych) i umieszczenie takiej wykładziny na rolkach instalacyjnych. Podstawową cechą metody renowacji SWAGELINING jest odkształcenie wykładziny polegające na czasowym zmniejszeniu średnicy z jej jednoczesnym wydłużeniem. Takie działanie ma na celu ułatwienie wprowadzenia przygotowanego odcinka wykładziny do wnętrza starego rurociągu. Proces ten odbywa się pod stała kontrolą siły wciągającej, co chroni materiał PE przed przeciążeniem. Po zakończeniu procesu instalacji, rura odkształcona w pierwszym etapie procesu, zostaje odciążona poprzez odłączenie wciągarki. Występujące w rurze naprężenia wewnętrzne powodują samoistny powrót wymiarów rury do wartości pierwotnych. W ten sposób dochodzi do ścisłego przylegania rury PE do ścianek remontowanej rury, tzw. "ciasne pasowanie".

5. Kontrola

5.1. Inspekcja TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-3.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.