Wykładziny z rur spiralnie zwijanych na miejscu

 • Nazwa rynkowa - rury spiralne SPR
 • Materiały - taśma profilowa (PVC lub PE) + iniekt
 • Utwardzanie – wiązanie betonu (iniektu)
 • Dostawcy – CPT-Sekisui
 • Zakres średnic – kanały przełazowe
 • Zakres zastosowań - SBK

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur spiralnie zwijanych rury spiralne SPR Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; ISO 11296-1; 13566-7.

1. Materiał

Metoda renowacji z wykorzystaniem wykładzin z rur spiralnie zwijanych polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu (lub umieszczenia w studni) urządzenia zwijającego oraz podawania materiału w postaci odpowiednio wyprofilowanej taśmy z tworzywa sztucznego. W szczególnych przypadkach profil może być wzmacniany taśmą stalową. Proces SPR obejmuje użycie materiału PCV wyciskanego w postaci profilu, który jest spiralnie wprowadzany do istniejącego rurociągu. Kolejne zwoje profilu są łączone ze sobą dzięki zintegrowanym w profilu elementom kształtowym (zamykającym) a pierścieniowa przestrzeń między zwiniętym profilem a rurą macierzystą jest cementowana, tworząc rurę SPR. Powstaje w ten sposób mocna rura kompozytowa zintegrowana z istniejącym rurociągiem.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • samochód skrzyniowy do transportu materiału
 • dźwig (lub samochód skrzyniowy z HDS)
 • pompy do podawania iniektu
 • urządzenie instalacyjne SPR
 • wentylatory kanałowe
 • otwornica pneumatyczna
 • wyrzynarka pneumatyczna
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną - urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

Składowanie i transport na plac budowy

Profil rury spiralnej jest dostarczany na plac składowy w postaci zwojów umieszczonych w bębnach transportowych. Stad jest dostarczany na plac budowy.

4. Instalacja wykładziny

Zależnie od warunków w miejscu pracy można zastosować jedną z dwóch procedur układania. Są to metody z maszyną pchającą i z maszyną samojezdną. Metoda samojezdna ma dwa warianty, technologie Super SPR i SPR nieokrągłe:

A. Proces układania z maszyną pchającą (proces bez udziału człowieka) Maszyna układająca jest umieszczana w kanale istniejącej studzienki. Profil PCV jest podawany ze szpuli nad powierzchnią terenu do maszyny układającej. W miarę jak profil jest wprowadzany spiralnie przez maszynę układająca, krawędzie kolejnych zwojów łączą się ze sobą, tworząc rurę w obrębie rury istniejącej.

B. Proces układania z maszyną samojezdną (proces z udziałem człowieka) Maszyna układająca jest umieszczana w kanale istniejącej studzienki lub w dowolnym miejscu w obrębie rurociągu. Profil jest podawany do maszyny ze środka szpuli specjalnie zaprojektowanej do tego procesu. Następnie maszyna obraca się, przesuwając się we wnętrzu rury macierzystej i spiralnie układa profil tworzący za nią rurę. Ponieważ w tym procesie ułożona rura pozostaje za maszyną, nie występuje opór tarcia między materiałem SPR i rurą macierzystą. Dzięki temu można prowadzić renowację długich odcinków.

1) Proces Super SPR - Proces Super SPR został opracowany specjalnie dla renowacji rurociągów o dużej średnicy. Wykorzystuje on stalowe przekroje zbrojeniowe o kształcie "W" lub "U" do wytworzenia przy udziale maszyny samojezdnej kompozytowych rurociągów o wysokiej sztywności.

2) Technologia SPR Nieokrągła - Technologia nieokrągła została opracowana w celu renowacji wszelkich kształtów rur nieokrągłych. Maszyna układająca składa się z ramy prowadzącej specjalnie przygotowywanej dla każdego projektu - jest ona produkowana w takim samym kształcie, jaki ma istniejąca rura. Wokół tej ramy obraca się szereg napędzanych rolek, które łącza ze sobą profile i posuwają maszynę do przodu. Maszyna nadaje się do układania zarówno normalnych jak i zbrojonych profili w dowolnym kształcie przekroju poprzecznego.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 13566-7 oraz PN-EN 1610.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie specjalnie przygotowanych zestawów naprawczych.