Wymiana metodą krakingu

 • Nazwa rynkowa – Kraking
 • Materiały - rury PE-HD, PVC, PP
 • Wprowadzenie - wciąganie wciągarką
 • Dostawcy - Tracto-Technik
 • Zakres średnic - DN 100 - DN 600
 • Zakres zastosowań - RP, SCK, SG, SW, SBK

Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej
wymiana metodą wyburzeniową Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 1610.

1. Opis metody

Wymiana metodą wyburzeniową (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą. Wykładzinę stanowi zazwyczaj rura segmentowa (PVC, PE) lub rura ciągła polietylenowa z wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną. Ma to na celu zabezpieczenie nowo powstałego rurociągu przed wystąpieniem zjawiska karbu i propagacji pęknięć.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie do frezowania kanałów
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenie zgrzewające (zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe)
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

Składowanie i transport na plac budowy

Rury są dostarczane na plac składowy i stąd, w odpowiednich partiach, przewożona na plac budowy.

4. Opis procesu instalacji

Zaletą krakingu statycznego jest to, iż stary kanał może zostać wymieniony na nowy o tej samej lub większej średnicy. Proces ten polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą. Ponieważ nowy przewód składany jest z krótkich modułów rurowych, proces ich łączenia może być prowadzony we wnętrzu studni kanalizacyjnej i dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych wykopów montażowych. Po zakończeniu prac nowy kanał w pełni przejmuje wszelkie funkcje starego kanału, tzn. jest samonośny (ma wystarczającą wytrzymałość do samodzielnego przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zapewnia wymaganą wydajność hydrauliczną. W wyniku zastosowania krakingu statycznego kalibracyjnego uzyskujemy efekt podobny do tego, jaki otrzymujemy w wyniku renowacji kanału metodą ciasnopasowaną lub wykładziną utwardzaną na miejscu powszechnie. Podczas odnowy wykonywanej metodą wyburzeniową układ rur starego przewodu jest niszczony i w związku z tym wnętrze nowego kanału jest równiejsze i pozbawione uskoków w miejscach sklawiszowania starego kanału lub występowania wyłomów na jego powierzchni.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13689, 13566-1 oraz PN-EN 1610.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych. W przypadkach ekstremalnych należy wykonać wykop i wymienić uszkodzony odcinek.