News aus den Realisierungen

13 października 2009

Podpisanie aneksu do kontraktu w Łodzi

W dniu 13.10.2009 r. został podpisany przez Panią Prezes Małgorzatę Wiśniewską oraz Pana Prezesa Romualda Czwojdraka aneks terminowy na kontrakcie „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Łodzi”. Termin wykonania całego zadania został przedłużony do dnia 30 czerwca 2010 r. Podpisanie aneksu zostało poprzedzone spotkaniem u Wiceprezydenta Miasta Łodzi Włodzimierza Tomaszewskiego. Na spotkaniu tym zostały poruszane tematy związane z naszym kontraktem, dotyczące głównie trudności napotkanych podczas wykonywania robót w samym centrum miasta, jak również wpływu tych robót na codzienne życie mieszkańców Łodzi.

Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspomagali mnie w negocjacjach z Zamawiającym oraz doprowadzili do podpisania aneksu - zwłaszcza Pani Prezes Małgorzacie Wiśniewskiej oraz Panu Norbertowi Słowikowi.

Sebastian Marcinkowski
Dyrektor Projektu
 

Kontakt mit Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl