News aus den Realisierungen

13 października 2009

Podpisanie aneksu do kontraktu w Łodzi

W dniu 13.10.2009 r. został podpisany przez Panią Prezes Małgorzatę Wiśniewską oraz Pana Prezesa Romualda Czwojdraka aneks terminowy na kontrakcie „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Łodzi”.

18 sierpnia 2009

Zakończenie kontraktu w Krakowie

W dniu 18.08.2009r. otrzymaliśmy Świadectwo Przejęcia ostatniego z odcinków robót na kontrakcie „Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa ? kanały przełazowe”.

3 marca 2009

Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II

Posiłkując się środkami z Funduszu Spójności przyznanymi przez Komisję Europejską Łódź realizuje projekt o nazwie Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II. Łączna wartość realizowanych w ramach projektu prac wynosi netto 142 miliony Euro i składa się z 10 zadań...

Kontakt mit Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl