Spółka akcyjna INFRA

Dnia 31.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowił stwierdzić zakończenie postepowania upadłościowego prowadzonego dla INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

 

Dnia 4.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych  prawomocnym postanowieniem zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Dnia 08 października  2014 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Tym samym od 08 października 2014 r. nazwa Spółki brzmi: Infra  S.A. w upadłości układowej (prezentowana na stronie jako "Infra  S.A.").

 

INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania rozpoczęła działalność w 2000 roku w Warszawie. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość polskiego rynku renowacyjnego dopracowano się modelu firmy pozwalającego na konkurowanie z największymi firmami zachodnimi.


 

Wydarzenia firmowe

30 grudnia 2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2020 roku, Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

9 grudnia 2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu dzisiejszym, tj. 09.11.2020 roku, Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

18 listopada 2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu dzisiejszym, tj. 18.10.2020 roku, Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

Aktualności z realizacji

8 stycznia 2014

W Grudniu 2013 r. zakończono modernizację sieci wodociągowej w Opolu.

Z przyjemnością informujemy, iż konsorcjum firm: INFRA S.A oraz PBG S.A zakończyło w terminie modernizację magistrali wodociągowej zasilającej miasto Opole w wodę z ujęcia w Zawadzie

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl