Spółka akcyjna INFRA

Dnia 31.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowił stwierdzić zakończenie postepowania upadłościowego prowadzonego dla INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

 

Dnia 4.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych  prawomocnym postanowieniem zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Dnia 08 października  2014 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Tym samym od 08 października 2014 r. nazwa Spółki brzmi: Infra  S.A. w upadłości układowej (prezentowana na stronie jako "Infra  S.A.").

 

INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania rozpoczęła działalność w 2000 roku w Warszawie. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość polskiego rynku renowacyjnego dopracowano się modelu firmy pozwalającego na konkurowanie z największymi firmami zachodnimi.


 

Wydarzenia firmowe

24 sierpnia 2017

UPRAWOMOCNIENIE WYKONANIA UKŁADU

W dniu 9 stycznia 2017 r. Spółka INFRA S.A. z siedzibą w Wysogotowie złożyła do Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu wniosek o stwierdzenie wykonania układu, przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniach 13 i 17 lipca 2015r. w sprawie XI GUp 54/14 Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu. W dniu 23 sierpnia 2017 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 30.06.2017r. stwierdzające wykonanie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniach 13 i 17 lipca 2015r.

31 sierpnia 2015

Pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego

Dnia 31.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

4 sierpnia 2015

Układ z wierzycielami zawarty

Dnia 4.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych prawomocnym postanowieniem zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli.

Aktualności z realizacji

8 stycznia 2014

W Grudniu 2013 r. zakończono modernizację sieci wodociągowej w Opolu.

Z przyjemnością informujemy, iż konsorcjum firm: INFRA S.A oraz PBG S.A zakończyło w terminie modernizację magistrali wodociągowej zasilającej miasto Opole w wodę z ujęcia w Zawadzie

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl