Aktualności z realizacji

8 stycznia 2014

W Grudniu 2013 r. zakończono modernizację sieci wodociągowej w Opolu.

Z przyjemnością informujemy, iż konsorcjum firm: INFRA S.A oraz PBG S.A zakończyło w terminie modernizację magistrali wodociągowej zasilającej miasto Opole w wodę z ujęcia w Zawadzie

7 października 2013

Umowa na modernizację sieci kanalizacyjnej w Katowicach

Dnia 07.10.2013 roku została zawarta umowa na modernizację sieci kanalizacyjnej w Katowicach.

14 maja 2013

Renowacja sieci kanalizacyjnych we Włocławku

Dnia 14.05.2013 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku na wykonanie prac budowlanych polegających na renowacji sieci kanalizacyjnych.

14 stycznia 2013

Kontrakt w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 11 października 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie Kontraktu VI

7 stycznia 2013

Zakończenie kontraktu w Kętach

„Kontrakt W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”

2 stycznia 2013

Wyposażanie syfonu pod Wisłą - INFRA SA

INFRA dla środowiska wyposaża syfon pod Wisłą dla Oczyszczalni Ścieków „CZAJKA”

17 sierpnia 2012

Zakończenie prac w Skarżysku Kamiennej

W dniu 1 sierpnia 2012r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku Kamiennej) został podpisany protokół odbioru końcowego przekazujący do eksploatacji inwestycję pn. Zadanie 8: "Przebudowa (doszczelnienie) kolektora sanitarnego „A” zlokalizowanego w obrębie ul. 3- go Maja w Skarżysku Kamiennej."

25 lipca 2012

INFRA w Gdyni

W dniach 18 - 22 lipca br. Spółka INFRA gościła w Gdyni, gdzie realizowała roboty dla spółki developerskiej „EURO STYL DEVELOPMENT” Sp. z o.o. „Navigator” S.K.A..

30 marca 2012

Infra S.A. w Warszawie - układ przesyłowy do oczyszczalni ścieków „CZAJKA”

Celem przedsięwzięcia jest transport ścieków sanitarnych i deszczowych, powstających w północnej zlewni lewobrzeżnej Warszawy, do oczyszczalni ścieków „Czajka" usytuowanej po prawej stronie Wisły .

27 marca 2012

Podpisanie umowy na doszczelnienie kanalizacji w Nowym Targu

W piątek 23.03.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy burmistrzem Nowego Targu i dyrektorem MZWiK , a konsorcjum firm INFRA S.A. i PBG S.A.

1 marca 2012

Kontrakt w Opolu

Dnia 22 lutego 2012 r. został zawarty Akt Umowy pomiędzy: Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., a Konsorcjum firm INFRA S.A. i PBG S.A., które reprezentował Prezes Zarządu Spółki INFRA S.A. Tomasz Daniłoś.

27 stycznia 2012

Zakończenie kontraktu w Nowym Sączu

Opuszczamy Nowy Sącz z dobrymi wspomnieniami, dotyczy to zarówno Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu jak i Miasta oraz jego Mieszkańców.

11 października 2011

Podpisanie umów w Lublinie

W dniach 12 i 29 września 2011 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów o łącznej wartości 97.047.000 zł brutto w ramach Projektu pn.: ”Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”

11 października 2011

Podpisanie umowy na realizację prac renowacyjnych w Poznaniu

W dniu 8 września 2011 r. nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych i budowlano-montażowych

10 października 2011

Realizacja kontraktu w Nowym Sączu

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich.

22 września 2011

Absolutny rekord renowacji w Toruniu

Na rok przed planowanym terminem uszczelniono rury kanalizacyjne w Toruniu.

25 maja 2010

Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków

W dniu 25 maja 2010 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o wartości 18 991 657 zł brutto na zadanie pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej”. Umowa podpisana została przez konsorcjum firm: HYDROBUDOWA POLSKA (Lider Konsorcjum) i Infrę (Partnera Konsorcjum) z Urzędem Miejskim w Łazach.

13 października 2009

Podpisanie aneksu do kontraktu w Łodzi

W dniu 13.10.2009 r. został podpisany przez Panią Prezes Małgorzatę Wiśniewską oraz Pana Prezesa Romualda Czwojdraka aneks terminowy na kontrakcie „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Łodzi”.

18 sierpnia 2009

Zakończenie kontraktu w Krakowie

W dniu 18.08.2009r. otrzymaliśmy Świadectwo Przejęcia ostatniego z odcinków robót na kontrakcie „Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa ? kanały przełazowe”.

3 marca 2009

Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II

Posiłkując się środkami z Funduszu Spójności przyznanymi przez Komisję Europejską Łódź realizuje projekt o nazwie Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II. Łączna wartość realizowanych w ramach projektu prac wynosi netto 142 miliony Euro i składa się z 10 zadań...

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl