Aktualności z realizacji

7 stycznia 2013

Zakończenie kontraktu w Kętach

 „Kontrakt W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty” Zadanie nr 3 zrealizowany
na podstawie „czerwonej książki” FIDIC  w okresie 13.04.2011 r. do 06.08.2012 r.
Zlecającym roboty był Miejski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji Kęty Sp. z o.o.
Zakres prac, które wykonaliśmy w Kętach obejmował renowację kanałów ogólnospławnych, głównie metodą CIPP UV, oraz  przebudowę ponad 4km kanalizacji w zakresie średnic DN 200 – DN 1200 wraz z renowacjami studni.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl