Wydarzenia firmowe

30 grudnia 2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2020 roku, Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

9 grudnia 2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu dzisiejszym, tj. 09.11.2020 roku, Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

18 listopada 2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu dzisiejszym, tj. 18.10.2020 roku, Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

28 października 2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dniu dzisiejszym, tj. 28.10.2020 roku, Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie

30 września 2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

W dzisiejszym, tj. 30.09.2020r., Infra spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie w oparciu o art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 oraz w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 30.08.2019 r. ustawy o zmianie ustawy ? kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, zwana dalej „ustawą”) wezwała akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w jej siedzibie w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, celem dopełnienia obowiązków związanych z dematerializacją akcji spółek akcyjnych, o których mowa w ustawie.

24 sierpnia 2017

UPRAWOMOCNIENIE WYKONANIA UKŁADU

W dniu 9 stycznia 2017 r. Spółka INFRA S.A. z siedzibą w Wysogotowie złożyła do Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu wniosek o stwierdzenie wykonania układu, przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniach 13 i 17 lipca 2015r. w sprawie XI GUp 54/14 Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu. W dniu 23 sierpnia 2017 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 30.06.2017r. stwierdzające wykonanie układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniach 13 i 17 lipca 2015r.

31 sierpnia 2015

Pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego

Dnia 31.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego dla INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie.

4 sierpnia 2015

Układ z wierzycielami zawarty

Dnia 4.sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych prawomocnym postanowieniem zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli.

13 października 2014

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu

Informacja o zgłaszaniu wierzytelności. Załącznik w dziale GALERIA - WYDARZENIA

9 lipca 2013

INFRA S.A. została tegorocznym laureatem TYTANA

INFRA S.A. została tegorocznym laureatem TYTANA w kategorii: Projekt roku - renowacja za wykonanie projektu i robót budowlanych w zakresie zadania „Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej” - Kontrakt nr III w ramach Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

2 stycznia 2013

Konferencja w Polanicy Zdroju

Patronat naukowy nad konferencją objęło Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu,

9 lipca 2012

Nagroda "TYTAN" dla INFRA S.A.

Projekt roku, renowacja, za bezwykopową renowację metodą rękawa utwardzanego UV 7831 mb kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej miasta Nowego Sącza”.

30 stycznia 2012

Systemy ISO w Spółce INFRA S.A.

Pozytywna rekomendacja dla systemów ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Dodatkowo Spółka INFRA wdrożyła ponownie system ISO 18001:2007.

20 sierpnia 2011

Zmiana adresu biura Spółki

W związku z likwidacją biura Spółki INFRA S.A. informujemy, że zmienia się adres korespondencyjny i numery telefonów stacjonarnych Spółki.

17 czerwca 2011

Gala TYTANÓW 2011

Z wielką przyjemnością informujemy, że na tegorocznej gali TYTANÓW 2011, która odbyła się 16.06.2011 roku w Tomaszowicach otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Projekt roku - renowacja.

12 lutego 2011

Audit z wynikiem pozytywnym

Audit odnawiający Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2008, oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001:2004 z wynikiem pozytywnym.

1 czerwca 2010

USAMODZIELNIAMY SIĘ

W dniu 31 maja 2010 roku Prezes Tomasz Daniłoś odkupił od PBG S.A. wszystkie, należące do Spółki akcje w INFRA S.A. Tym samym usamodzielniamy się i chcemy pokazać na co nas stać! Decyzja jest częścią strategii PBG S.A., które pozwala na samodzielność Spółkom, które wyspecjalizowały się w ściśle określonych usługach.

30 września 2009

Zmiany organizacyjne

30 września 2009 r. w wyniku zawarcia umów sprzedaży spółka INFRA S.A. przestała być właścicielem udziałów w spółkach Wiertmar Sp. z o.o. z siedzibą w Kopance i Pris Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

4 czerwca 2009

INFRA wyłącznym przedstawicielem IBG Hydro-Tech na terenie Polski

W lutym 2009 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiej firmy IBG Hydro-Tech.

1 kwietnia 2009

Współpraca z Wielkopolską Spółką Gazownictwa

1 kwietnia 2009 r. spółka INFRA S.A. otrzymała zgodę od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu na czasowe wykonywanie robót gazoniebezpiecznych.

20 maja 2008

INFRA przyjęta do SIDiR-u

15 maja 2008 INFRA S.A. została członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które należy do Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC). SIDiR jest polskim stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne oraz prywatne firmy zajmujące się doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót i zarządzanie realizacją przedsięwzięcia.

20 maja 2008

Należymy do Polskiej Izby Ekologii

INFRA S.A. została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Ekologii z siedzibą w Katowicach. Zgodnie ze statutem Izby, firma podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

20 maja 2008

"Najwyższa Jakość w Budownictwie"

10 kwietnia br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie ceryfikatu "Najwyższa Jakość w Budownictwie" przyznanego spółce INFRA SA oraz wyróżnienia "Menedżer Najwyższej Jakości 2008" dla Prezesa Zarządu INFRY oraz Członka Zarządu PBG - Tomasza Latawca. Prezes Tomasz Latawiec otrzymał dyplomy z rąk Marszałka Wojowództwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka.

20 maja 2008

Wyszli przed szereg i Koło założyli :)

21 kwietnia 2008 r. doszło do bardzo ciekawego wydarzenia w historii spółki Infra. Z inicjatywy Zarządu oraz za zgodą środowiska naukowego zgromadzonego wokół PZITS w Poznaniu, powstało Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Infra SA w Wysogotowie.

4 kwietnia 2008

Zakup udziałów w spółce "Wiertmar"

Zarząd INFRA S.A. informuje o zawarciu 2 kwietnia 2008 roku transakcji nabycia 25.969 udziałów w spółce "WIERTMAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Kopance k. Łodzi. W wyniku zawartych dwóch umów, spółka INFRA S.A. nabyła 25.969 udziałów za łączną kwotę 4.207.774,19 zł. Zakupione udziały stanowią 51% kapitału spółki "Wiertmar".

18 marca 2008

Praca dla absolwentów politechniki

19 marca 2008 r. INFRA wspólnie z innymi spółkami z Grupy Kapiałowej PBG: PBG SA, Hydrobudową Polska SA, i Hydrobudową 9, weźmie udział w XII Targach Pracy Politechniki Poznańskiej, organizowanych przez Koło Naukowe Centrum Promocji Inżynierów Politechniki Poznańskiej przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Architektury.

22 grudnia 2007

INFRA spółką akcyjną

Zarząd spółki INFRA informuje, iż 21 grudnia 2007 r. nastąpiło przekształcenie spółki INFRA ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. INFRA Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295199.

13 grudnia 2007

Zintegrowany System Zarządzania

W wyniku audytu certyfikującego przeprowadzonego w spółce INFRA Sp. z o.o. w dniach 10-12 grudnia 2007 przez firmę TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. INFRA zdobyła certyfikaty w zakresie normy ISO 9001:2000 - zarządzanie jakością, normy ISO 14001:2004 - zarządzanie środowiskiem oraz OHSAS 18001:1999 - zarządzanie higieną i bezpieczeństwem pracy.

2 września 2007

INFRA buduje własną Grupę

31 sierpnia 2007 roku INFRA, spółka zależna od PBG SA, stała się posiadaczem większości udziałów w spółce PRIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. INFRA nabyła łącznie 897 udziałów, każdy o wartości nominalnej równej 100 zł, za łączną kwotę 1,63 mln zł.

30 sierpnia 2007

Grupa PBG w Krakowie

Dwie spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG SA i Infra Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o. Kielce podpisały 21 sierpnia 2007 umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.

18 lipca 2007

Studia Podyplomowe w Krakowie

Mija właśnie pierwszy semestr studiów podyplomowych Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe organizowanych przez Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Grupa studentów liczy 20 ambitnych osób, pracujących wspólnie w Szczecinie i uczestniczących w realizacji kontraktu pod nazwą "Renowacja istniejącego systemu kanalizacji lewobrzeżnego Szczecina".

18 lipca 2007

INFRA w porcie lotniczym PPL

Pomimo sezonu urlopowego firma pracuje na dalsze sukcesy i zdobywa kolejne kontrakty. 4.07.2007 r. Zarząd zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania: „Czyszczenie, monitoring, naprawa i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie PPL oraz naprawa wodociągu Dn 400 mm pod drogą startową DS. 3”.

18 lipca 2007

Infra „EKOLAUREATEM” 2007 roku

20 czerwca br. Infra Sp. z o.o. otrzymała prestiżową nagrodę w VI edycji konkursu o EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2007, odbywającego się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Jana Szyszko. EKOLAUR w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa” kapituła konkursu przyznała za modernizację kanalizacji przemysłowej z zastosowaniem metody BEROLINA-LINER w Zakładach Azotowych ANWIL we Włocławku.

18 lipca 2007

Kontrakt w Gdańsku podpisany

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód etap III – przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa, zadanie 1 i 3” to kolejne przedsięwzięcie spółki INFRA realizowane na Wybrzeżu, warte 13 575 083,66 euro.

18 lipca 2007

44 147 303,00 euro na kontrakcie w Łodzi

INFRA Sp. z o.o. 18 maja 2007 r. podpisała największy w historii spółki kontrakt, którego realizacja potrwa do końca listopada 2009 r. Projekt dotyczy modernizacji dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi.

13 października 2006

NIC…

Po ostatnich wydarzeniach na arenie politycznej nic już chyba nie jest w stanie nas - społeczeństwa -zaskoczyć. Mimo ewidentnych szwindli ponadpartyjnych, ich uczestnicy twierdzą z rozbrajającym uśmiechem, że nic się nie stało. W gospodarce też nic się nie zmieniło. Niestety. A nie tak dawno słyszeliśmy tyle obiecanek, jak to po wybraniu jedynie słusznej opcji będzie prosto, łatwo i przyjemnie. Teraz widać, że nic z tego nie wyszło.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl