Wydarzenia firmowe

2 września 2007

INFRA buduje własną Grupę

31 sierpnia 2007 roku INFRA, spółka zależna od PBG SA, stała się posiadaczem większości udziałów w spółce PRIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. INFRA nabyła łącznie 897 udziałów, każdy o wartości nominalnej równej 100 zł, za łączną kwotę 1,63 mln zł. Zakupione udziały stanowią w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów 51,02%, a zatem PRIS Sp. z o.o. jest po transakcji spółką zależną od spółki INFRA Sp. z o.o.

PRIS realizuje zadania z zakresu renowacji, monitoringu rurociągów oraz technologii bezwykopowych. Zakup jej udziałów przez INFRĘ to przejaw akwizycji mniejszych spółek z branży bezwykopowych renowacji przewodów i tworzenia w ten sposób własnej grupy kapitałowej. Nowy nabytek można porównać do INFRY sprzed dwóch lat (tzn. zanim została włączona do Grupy PBG) pod względem liczby pracowników i wyników finansowych. INFRA nie zamierza zmieniać profilu działalności spółki PRIS a inwestycję w jej udziały traktuje jako długoterminową. Rozbudową Grupy Kapitałowej INFRA zajmie się Tomasz Latawiec, nowy członek zarządu PBG SA, prezes zarządu spółki INFRA.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl