Wydarzenia firmowe

20 maja 2008

INFRA przyjęta do SIDiR-u

15 maja br. INFRA S.A. została członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, które należy do Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

SIDiR jest polskim stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne oraz prywatne firmy zajmujące się doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót i zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

SIDiR rozpowszechnia w Polsce nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR dostosowują wzory zagraniczne do wymagań polskich praw i przepisów: do Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz do Prawa Budowlanego. Działalność SIDiR przyczynia się więc do lepszego przygotowania polskich konsultantów, inwestorów i wykonawców do wyzwania, jakim jest konieczność stosowania się do wymagań europejskiego rynku budownictwa, a także ułatwia wchodzenie na rynki zagraniczne.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl