Wydarzenia firmowe

18 lipca 2007

44 147 303,00 euro na kontrakcie w Łodzi

INFRA Sp. z o.o. 18 maja 2007 r. podpisała największy w historii spółki kontrakt, którego realizacja potrwa do końca listopada 2009 r. Projekt dotyczy modernizacji dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi i jest częścią większego przedsięwzięcia trwającego od 2005 r.: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” Nr 2004/PL/16/C/PE/010, które ma na celu zniwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych miasta Łódź, dotyczących systemu wodociągowo-kanalizacyjnego poprzez likwidację rynsztoków, szamb i punktów dowozu wody.

Kontrakt na zadanie 03 podpisało konsorcjum firm w składzie: INFRA Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), PBG SA (Partner Konsorcjum), Hydrobudowa Włocławek SA )Partner Konsorcjum) oraz Zakład Usługowy „WIERTMAR” M. Piekarski, B. Piekarska, M. Piekarski, T. Piekarski (Partner Konsorcjum). Prace modernizacyjne obejmą ok. 68km dystrybucyjnej sieci wodociągowej, 32,2km magistral wodociągowych oraz 18,4km sieci kanalizacji sanitarnej, w sumie ponad 117km. Projekt, którego zamawiający to Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Funduszu Spójności oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całe przedsięwzięcie jest warte przeszło 142 mln euro.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl