Wydarzenia firmowe

18 lipca 2007

Kontrakt w Gdańsku podpisany

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód etap III – przyłączenie zlewni oczyszczalni Zaspa, zadanie 1 i 3” to kolejne przedsięwzięcie spółki INFRA realizowane na Wybrzeżu, warte 13 575 083,66 euro.

6 czerwca 2007 r. w Gdańsku odbyła się uroczystość podpisania kontraktu przez przedstawicieli lidera konsorcjum wykonawczego – Korporacji Budowlanej DORACO oraz zamawiającego, czyli Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm w składzie: K. B. DORACO (Lider Konsorcjum), Hydrobudowa Gdańsk SA (Partner Konsorcjum) oraz INFRA Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum). Kontrakt ZP/10/2005PL16CPE001/06/JRP jest finansowany ze środków publicznych, w tym z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (nr ref. ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2007/S1-000627). Jest to jeden z wielu projektów, które mają na celu zmniejszenie różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami krajów europejskiej wspólnoty. Termin wykonania zamówienia: styczeń 2010 r.


Przedstawiciele konsorcjum firm (od lewej): Hydrobudowy Gdańsk SA, K. B. DORACO i INFRY Sp. z o.o.

Kontrakt obejmuje następujące prace: wykonanie przepompowni przy Studium Medycznym i przy ul. Kościuszki

  • przebudowa i wykonanie kanalizacji (314,0m)
  • wykonanie przepompowni przewałowej (Q=92,6 l/s)
  • wykonanie kolektora metodą mikrotunelingu (621,6m)
  • wykonanie przewiertu (11,5m)
  • wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej metodą insituform (856,2m)
  • wykonanie kolektora tłocznego metodą reliningu (1430m)
  • wykonanie kolektora metodą przewiertu (22,0m)
  • wykonanie kolektora tłocznego metodą wykopu otwartego (160m)

Kontrakt jest częścią „Gdańskiego projektu wodno-ściekowego” 2005PL16CPE001, który ma na celu dostarczenie mieszkańcom Gdańska wody pitnej dostosowanej pod względem jakości do wymagań Unii Europejskiej; poprawę gospodarki ściekowej i zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do Bałtyku (a więc udział w programie odnowy biologicznej obszaru Morza Bałtyckiego); stworzenie trwałego, efektywnego, długoterminowego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów; zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gdańska w wodę; rozbudowę sieci kanalizacyjnej na obszarach nieskanalizowanych. Kontrakt w Gdańsku powiększył łączną wartość wszystkich przedsięwzięć, które aktualnie realizuje INFRA Sp. z o.o. do 92 078 929,86 euro. Mimo to zarząd Spółki zapewnia, że możliwości firmy nie zostały bynajmniej wyczerpane i zapowiada przystępowanie do kolejnych przetargów.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl