Wydarzenia firmowe

30 sierpnia 2007

Grupa PBG w Krakowie

Dwie spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG SA i Infra Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o. Kielce podpisały 21 sierpnia 2007 umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie. Przedmiotem zamówienia za 9 532 972,60 mln euro netto (36,7 mln zł) jest Kontrakt II: "Zadanie nr 3/1 Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" (Nr 2005/PL/16/C/PE/009-II). Krakowskie MPWiK na zrealizowanie zadania otrzymało dotacje z Funduszu Spójnosci Unii Europejskiej. Realizacja potrwa do sierpnia 2009 r. Grupa PBG wykona w Krakowie jeszcze jeden kontrakt. 31.08.2007r Konsorcjum PBG SA/INFRA Sp. z o.o. podpisało z MPWiK w Krakowie kontrakt o nazwie: Kontrakt III: Zadanie Nr 3/2 "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków" tym razem za kwotę 6 920 915,58 euro netto.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl