Wydarzenia firmowe

18 lipca 2007

Studia Podyplomowe w Krakowie

Mija właśnie pierwszy semestr studiów podyplomowych Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe organizowanych przez Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Grupa studentów liczy 20 ambitnych osób, pracujących wspólnie w Szczecinie i uczestniczących w realizacji kontraktu pod nazwą "Renowacja istniejącego systemu kanalizacji lewobrzeżnego Szczecina". Ze względu na to, że studia odbywały się w trybie "zaocznym" i wymagały od nas dalekich podróży (Szczecin-Warszawa, Szczecin-Kraków) to oprócz pogłębiania naszej wiadomości o technologiach, mieliśmy okazję lepiej się poznać - co zdecydowanie poprawiło atmosferę panującą w firmie. Dopiero teraz możemy nazwać się kolektywem wspólnie pracującym nad sukcesem firmy INFRA Sp. z o.o. Dzięki tym studiom każdy z nas ma możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej na różnych uczelniach w Polsce i za granicą. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych wykładowców, którzy oprócz przedstawiania "suchych" informacji, potrafili zainteresować nas wiadomościami czysto praktycznymi. Informacje zdobywana na studiach są wykorzystywana na bieżąco w pracy zarówno w wykonawstwie jak i w projektowaniu. Mamy ku temu ogromne możliwości, ponieważ front robót w Szczecinie zakrojony jest na wielkš skalę - kanały poddawane są renowacji na wszelkie możliwe sposoby. W zakres programu studiów wchodzi zarówno kilka przedmiotów zwišzanych bezpośrednio z technologiami bezwykopowymi, jak i z geologii i gruntoznawstwa. Ponadto mieliśmy zajęcia z Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem - FIDIC. I to był "strzał w dziesiątkę" - wykłady prowadzone przez doświadczonego w bojach Inżyniera okazały się bardzo przydatne podczas prowadzenia Kontraktu w Szczecinie. A to dlatego, że opiera się on na zasadach tej "żółtej książeczki". Jesteśmy obecnie w pełni świadomi możliwości, które zapewnia nam FIDIC, jak również restrykcji i ograniczeń, których musimy przestrzegać. Teraz czeka nas jeszcze wielkie starcie - SESJA EGZAMINACYJNA!!! brrr... Mamy nadzieję, że podołamy temu sprawdzianowi naszej wiedzy. A przed nami jeszcze II semestr... Wytrwali studenci z INFR-y: Agnieszka Podhajska, Anna Jagusiak, Karol Graczyk.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl