Wydarzenia firmowe

22 grudnia 2007

INFRA spółką akcyjną

Zarząd spółki INFRA informuje, iż 21 grudnia 2007 r. nastąpiło przekształcenie spółki INFRA ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. INFRA Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295199. Wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie i po przekształceniu wynosi nadal 5 mln zł. Nie zmienił się również skład Zarządu spółki. Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółce akcyjnej INFRA SA przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki INFRA sprzed 21 grudnia 2007 r.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl