Aktualności z realizacji

27 stycznia 2012

Zakończenie kontraktu w Nowym Sączu

25 stycznia zakończył się kontrakt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”. Całość prac została zakończona w terminie. Dokonaliśmy renowacji ponad 8 km kanalizacji, z czego ponad 6 km to średnice 800 oraz 1000 mm. Całość prac renowacyjnych wykonano rękawami utwardzanymi UV. Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono na tak dużą skalę renowację kanalizacji o średnicy 1000 mm tą metodą.  Podczas wykonywani prac udało się uniknąć kolizji z kanałem deszczowym, który przesłaniał światło naprawianego kanału DN 800 mm. Odbyło się to poprzez wyprofilowanie kształtu rękawa UV w owal podczas utwardzania!! Brygady wykonujące renowację w Nowym Sączu poradziły sobie z tysiącem złącz segmentów rur uszczelnionych od środka kanału, a koniecznymi do skucia przed instalacją rękawa.  Opuszczamy Nowy Sącz z dobrymi wspomnieniami, dotyczy to zarówno Zamawiającego, Inżyniera  Kontraktu jak i Miasta oraz jego Mieszkańców.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl