Aktualności z realizacji

1 marca 2012

Kontrakt w Opolu

Dnia 22 lutego 2012 r. został zawarty Akt Umowy pomiędzy: Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., a Konsorcjum  firm INFRA S.A. i PBG S.A., które reprezentował Prezes Zarządu Spółki INFRA S.A. Tomasz Daniłoś.
Kontrakt nr 1 pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę m. Opola w kierunku SUW Zawada” opiewa na kwotę 7 835 100,00 pln brutto, kwota netto 6 370 000,00 pln.

Konsorcjum firm jest zobowiązane do wykonania:
- cementyzacji rurociągów długości 11 359 mb,
- renowacji przy użyciu rękawa tkaninowego długości 1382 mb,
- wymiany armatury wodociągowej w komorach,
- wymiany armatury wodociągowej poza komorami,
- jak również renowacji komór.

Czas na ukończenie całości zadania to 660 dni od daty podpisania kontraktu.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl