Aktualności z realizacji

10 października 2011

Realizacja kontraktu w Nowym Sączu

Firma INFRA S.A. po podpisaniu w dniu 02 grudnia 2010 r. umowy z Sądeckimi Wodociągami realizuje, w ramach Projektu: ”Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zadanie będące częścią Kontraktu nr 3 „Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 
Zakres Spółki INFRA S.A. obejmuje modernizację ponad 8 km kanalizacji. Prace na realizowanym kontrakcie, pomimo trudnych warunków atmosferycznych, jakie występowały tego lata, prowadzone są zgodnie z zamierzeniami i dobiegają końca.
Zainteresowanych realizowanym kontraktem zapraszamy do lektury artykułu umieszczonego w zakładce INFRA w mediach.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl