Aktualności z realizacji

14 stycznia 2013

Kontrakt w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 11 października 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej            w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie Kontraktu VI, obejmującego zadanie nr 15, który jest częścią realizowanego przez ZGWK Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności. Wykonawcą w/w prac zostało Konsorcjum Firm:
     TAYLOR Sp. z o.o. z Lublina jako LIDER konsorcjum
     INFRA S.A. z Przeźmierowa jako Partner Konsorcjum.
 
Przedmiotem umowy jest renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej „A”, „B”, „K0-N” o łącznej długości 18,8 km .
W podpisaniu umowy, oprócz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, uczestniczyli również przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl