Aktualności z realizacji

30 marca 2012

Infra S.A. w Warszawie - układ przesyłowy do oczyszczalni ścieków „CZAJKA”

 Inwestycja polega na budowie układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Inwestycja obejmuje budowę:
- kolektorów prawobrzeżnych DN 2800  wraz z komorą
- syfonu pod Wisłą ( 2 x DN 1600 ) o długości 1300 mb
- budynku krat
- tunelu pod Wisłą
- komory wejściowej syfonu „Farysa”
- komory wyjściowej syfonu „Świderska”
 Celem przedsięwzięcia jest transport ścieków sanitarnych i deszczowych, powstających w północnej zlewni lewobrzeżnej Warszawy, do oczyszczalni ścieków „Czajka‘’ usytuowanej po prawej stronie Wisły .
Długość całego tunelu to ok. 1300 m . Tunel wydrążony jest ok. 10 metrów pod dnem Wisły . Głębokość komory wejściowej to ok. 38 m poniżej poziomu terenu.,  a średnica wewnętrzna to 20 metrów . Tunel powstał dzięki wykorzystaniu specjalistycznej tarczy wiertniczej  TBM (Tunel Boring Machines ), która wydrążyła otwór o średnicy  5100 mm . Na jego dnie w odpowiedni sposób poukładano prefabrykaty betonowe (870  szt.) , na których następnie będą ułożone dwa rurociągi  o średnicy DN  1600 mm. Kolejnym zadaniem  będzie wypełnienie mieszaniną betonową przestrzeni pomiędzy rurami i montaż torowiska dla wąskotorowej kolejki, wspierającej pracę ekip serwisowych. W tunelu zamontowany zostanie wodociąg i niezbędne sieci teletechniczne. Warto zaznaczyć , że montażem wyposażenia  technologicznego tunelu (syfonu) zajmuje się właśnie nasza firma .                                                                       Wykonawcą inwestycji jest  konsorcjum:                                                        PRG ”Metro” (lider)                                                                          Hydrobudowa Polska  S.A.                                                                       Hydrobudowa  9 S.A.                                                                                  Infra  S.A .

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl