Aktualności z realizacji

17 sierpnia 2012

Zakończenie prac w Skarżysku Kamiennej

W dniu 1 sierpnia 2012r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku Kamiennej) został podpisany protokół odbioru końcowego przekazujący do eksploatacji inwestycję pn. Zadanie 8: "Przebudowa (doszczelnienie) kolektora sanitarnego „A” zlokalizowanego w obrębie ul. 3- go Maja w Skarżysku Kamiennej."
Generalnym Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Firm:
Akwedukt Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum oraz INFRA S.A. - Partner Konsorcjum.
Roboty zostały wykonane bez wad i zastrzeżeń, a ich jakość Komisja oceniła jako bardzo dobrą.
Dla przypomnienia INFRA S.A. wykonywała ok. 2800 mb renowacji kanalizacji DN700 – DN600, oraz renowacje 37 sztuk studni.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl