Aktualności z realizacji

22 września 2011

Absolutny rekord renowacji w Toruniu

We wrześniu 2011 r. nastąpiło oficjalne zakończenie kontraktu pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – II etap” Kontrakt K-6/W. Renowacji podlegały niewielkie odcinki kanałów na terenie całego miasta, głównie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. Renowację przewodów kanalizacyjnych wykonano metodą „rękawa”. Konsorcjum na całym Zadaniu wykonało 12 802, 10 m renowacji kanalizacji ogólnospławnej oraz zainstalowało 1005 szt. kształtek kapeluszowych z czego 657 szt. dotyczyło „Starego Miasta„ Wykonawca zrealizował zakres robót przewidzianych do wykonania w podpisanym w dniu 2 lipca 2010r  Akcie Umowy. Przywołany Akt Umowy przewidywał zakończenie całego zakresu do 15 sierpnia 2012r – tak więc roboty zostały wykonane rok przed zaplanowanym terminem.
 

Zdjęcia z uroczystości zakończenia projektu w dziale GALERIA.

 

W załączniku tekst zamieszczony o nas. Zachęcam do lektury!


http://pbgsa.inforia.net/przeglad.php?mode=podglad&id2=49665729

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl