Aktualności z realizacji

11 października 2011

Podpisanie umów w Lublinie

W dniach 12 i 29 września 2011 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów o łącznej wartości 97.047.000 zł brutto w ramach Projektu pn.: ”Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013. Spółka INFRA w ramach w/w Projektu będzie realizowała trzy zadania: 20B „ Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Bronowice, Tatary w Lublinie”; 21B „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Kośminek, Nałkowskich w Lublinie” oraz 22B „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w Lublinie. Umowa podpisana została przez konsorcjum firm: INFRA S.A. (Lider Konsorcjum) oraz PBG S.A . i TAYLOR Sp. z  o.o.(Partnerów Konsorcjum)  z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
 

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl