Aktualności z realizacji

8 stycznia 2014

W Grudniu 2013 r. zakończono modernizację sieci wodociągowej w Opolu.

Z przyjemnością informujemy, iż konsorcjum firm: INFRA S.A oraz PBG S.A zakończyło w terminie modernizację magistrali wodociągowej zasilającej miasto Opole w wodę z ujęcia w Zawadzie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap" - Kontrakt 1 - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku SUW Zawada.Modernizacja dotyczyła dwóch nitek magistrali o średnicy 500mm biegnących z miejscowości Zawady do Opola - w tym przez obszar osiedla Armii Krajowej (były ZWM), obszar Turawa Park do ul. Częstochowskiej oraz przeprawy mostowej przez Odrę i kanał Ulgi. Modernizacja techniczna rurociągu polegała na: - usunięciu zalegających osadów, - cementowaniu rurociągu, - wymianie istniejącej armatury. Łączna długość sieci wodociągowej poddana renowacji to ok. 12 800mb.Roboty wykonane w ramach ww. zadania w znacznym stopniu poprawiły jakość wody dopływającej do mieszkańców Opola.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl