Company news

1 april 2009

Cooperation with the Wielkopolska Spółka Gazownictwa

1 kwietnia 2009 r. Spółka INFRA S.A. otrzymała zgodę od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, na czasowe wykonywanie robót gazoniebezpiecznych polegających na:

  • wykonywaniu prac na czynnych gazociągach,
  • włączaniu (wyłączaniu) do (z) eksploatacji stacji gazowych drugiego stopnia o przepustowości do 300m3/h (dowolnych) oraz o przepustowości do wielkości produkowanych przez siebie stacji u odbiorców gazu; zgoda nie dotyczy stacji zasilających sieci dystrybucyjne niskiego ciśnienia,
  • dokonywaniu włączeń (wyłączeń) i zagazowaniu (odgazowaniu) przyłączy gazu,
  • napełnianiu (opróżnianiu) instalacji gazem.

Zezwolenie na prowadzenie w/w prac jest ważne do 30 kwietnia 2010 r.
 

 

Contact with INFRA

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl