Company news

30 september 2009

Organizational changes

30 września 2009r. w wyniku zawarcia umów sprzedaży, spółka INFRA S.A. przestała być właścicielem udziałów w spółkach Wiertmar Sp. z o.o. z siedzibą w Kopance i Pris Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka INFRA S.A zbyła wszystkie posiadane przez siebie udziały w powołanych spółkach, tj. 25.969 udziałów w spółce Wiertmar Sp. z o.o. oraz 897 udziałów w spółce Pris Sp. z o.o.

Umowy zawarte przez spółkę INFRA S.A. są związane z realizacją strategii organizacji Grupy Kapitałowej PBG, do której należy spółka INFRA S.A.
 

Contact with INFRA

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl