Polityka jakości

Podnosimy jakość życia społeczeństwa poprzez stosowanie nowoczesnych metod renowacji bezwykopowych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych chroniących środowisko naturalne.

Strategia Działania

Naszym strategicznym celem jest stworzenie silnej grupy, skupiającej przedsiębiorstwa z sektora renowacji bezwykopowych.

Budujemy i doskonalimy infrastrukturę techniczną, pozwalającą na pozyskiwanie i realizowanie największych projektów w branży.

Dbamy o podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników, którzy stanowią największą wartość Spółki.

Podejmujemy działania z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej, gwarantującej bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

Funkcjonujemy w oparciu o efektywną pracę zespołową oraz system skutecznej komunikacji będącej podstawą sprawnego zarządzania firmą.

Prowadzimy działalność, stale pamiętając o osiąganiu założonych efektów ekonomicznych.

Deklaracja

Deklarujemy ciągłe doskonalenie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przestrzeganie przepisów prawa oraz podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników w każdym z obszarów funkcjonowania firmy.

Zarząd INFRA S.A.

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl